BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÁC TỈNH THÀNH

  Hiển thị tất cả

  BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÁC TỈNH THÀNH

  bộ đớn giá xây dựng tại các tỉnh thành

  BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TẠI CÁC TỈNH THÀNH PHỐ

  • Đơn giá áp dụng theo Bộ đơn giá và Định mức Xây dựng công bố theo quyết định của UBND Tỉnh, Thành phố nơi thực công trình xây dựng. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật các quyết định này tại website kientao.vn hoặc www.kientao.com.vn
  • Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline: 091 406 8898 hoặc 092 939 8898 để được hỗ trợ
  Sau đây là một số Bộ đơn giá Xây dựng công bố theo quyết định của UBND Tỉnh, Thành phố. Bạn có thể download về tham khảo:

  BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH

  STT Tiêu đề File đính kèm
  1 Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh  Tải về

  BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LONG AN

  STT Tiêu đề File đính kèm
  1 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An năm 2016  Tải về

  BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

  STT Tiêu đề File đính kèm
  1 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An năm 2016  Tải về

  BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  STT Tiêu đề File đính kèm
  1 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công - tỉnh Bình Dương 2017  Tải về
  2 Bộ đơn giá Dịch vụ công ích tỉnh Bình Dương năm 2016  Tải về
   Tải về
  3 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần khảo sát  Tải về
  4 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần lắp đặt  Tải về
  5 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần sửa chữa  Tải về
  6 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần xây dựng  Tải về
  7 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương điều chỉnh bổ sung năm 2018  Tải về
  8 Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2013  Tải về  Tải về  Tải về
  9 Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2014  Tải về
  10 Bộ đơn giá Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2011  Tải về
  11 Công bố bộ đơn giá DVCI đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung)  Tải về
  12 Công bố định mức Dịch vụ công ích đô thị đăc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2018  Tải về
  13 Công bố định mức xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018  Tải về
  14 Công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Tải về
  15 Công bố Suất vốn đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2017  Tải về
  16 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công Dịch vụ công ích đô thị năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Tải về
  17 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018  Tải về
  18 Công văn hướng dẫn chuyển tiếp áp dụng các bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2017  Tải về
  19 Công văn số 4540/UBND-KTN ngày 11-10-2017 về điều chỉnh đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Tải về
  20 Công văn số 882/SXD-KTVLXD ngày 26/5/2015 về áp dụng nhân công theo TT 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Tải về
  21 Hướng dẫn một số nội dung trong việc sản xuất, cung ứng DVCI đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Tải v

  Hãy gửi cho chúng tôi những yêu cầu của bạn