NHÀ CẤP 1, 2, 3, 4 LÀ GÌ? CÁCH PHÂN CẤP NHÀ Ở
3 Tháng Tám, 2019

Theo quy định tại Tiểu mục 1.5 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 122012TT-BXD của Bộ Xây dựng thì:

Công trình dân dụng là công trình xây dựng bao gồm các loại nhà ở, nhà và công trình công cộng.

Trong đó, công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

Trên đây là nội dung quy định về công trình dân dụng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư số 122012TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trân trọng!

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách Cookie của chúng tôi.
Xem thêm