Nội dung của Giấy phép xây dựng
Nội dung của Giấy phép xây dựng
10 Tháng Năm, 2021
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo thông tư 152016TT-BXD
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
11 Tháng Năm, 2021
Hiển thị tất cả
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng được quy định rõ trong chương II gồm Điều kiện chung, điều kiện riêng và điều kiện đối với các trường hợp cấp phép tạm. Các điều này được quy định chi tiết trong Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012. Chi tiết như sau:

Nội dung chi tiết điều kiện cấp giấy phép xây dựng như sau:

Điều 5. Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ

Điều 6. Điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ

Điều 7. Điều kiện đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm

Theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012

Ngoài ra quý vị có thể xem thêm các nội dung khác, bên cạnh quy đinh Điều kiện cấp giấy phép xây dựng. Tất cả đều có trong Nghị định số 64/2012/NĐ-CP TẠI ĐÂY từ https://kientao.vn/

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Điều 5. Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ

Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.
 2. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
 3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Điều 6. Điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung quy định tại Điều 5 Nghị định này, công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ để được cấp giấy phép xây dựng còn phải đáp ứng các điều kiện riêng sau đây:

 1. Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị:
  • Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
  • Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị:
  • Đối với công trình xây dựng không theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;
  • Đối với công trình xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và phương án tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
 3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn:
  • Phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
  • Đối với công trình ở khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn được duyệt, thì phải phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý trật tự xây dựng.
 4. Đối với các công trình xây dựng khác: Tuỳ thuộc vào địa điểm xây dựng, các công trình dưới đây ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Đối với công trình tôn giáo phải có văn bản chấp thuận của Ban Tôn giáo cấp có thẩm quyền;
  • Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng, quảng cáo, trùng tu, tôn tạo phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá.
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng tạm
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng tạm

Điều 7. Điều kiện đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm

Công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.
 3. Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
 4. Hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định này.
 5. Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 6. Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

Lưu ý: Giấy phép xây dựng tạm chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.

Trên đây là bài viết Điều kiện cấp giấy phép xây dựng, trong seria chủ đề Giấy phép xây dựng. Bạn có thể đăng ký email để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi tại đây:

Nếu cá nhân/tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin phép xây dựng của chúng tôi vui lòng liên hệ hotline phone/zalo/viber 0915068898 hoặc email info@kientao.vn. Bạn cũng có thể tham khảo sơ bộ về biểu phí của chúng tôi trước tại đường link https://kientao.vn/dich-vu-khac/xin-phep-xay-dung/. Với 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin sẽ không làm bạn thất vọng. Hoàn tiền 100% nếu không thực hiện được dịch vụ!

Những thông tin mới và những văn bản pháp luật, quý khách có thể cập nhật thêm ở http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/. Trong hạn chế của website chúng tôi chỉ cập nhật những vấn đề mà khách hàng hay gặp nhất, cũng như những văn bản mà theo chúng tôi sẽ cần thiết liên quan đến công việc xây dựng nhà ở của mình! Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp cũng như các yêu cầu đề xuất để bài viết được tốt hơn. Các ý kiến quý khách có thể gửi qua phone/zalo/viber 0915068898 hoặc email info@kientao.vn.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách Cookie của chúng tôi.
Xem thêm