Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức (phần 1)

cung cấp đá cột cổng bằng granite marble tự nhiên
THI CÔNG ĐÁ CỘT – CỔNG
16 Tháng Chín, 2019
Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ-Quận-Thủ-Đức
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức (phần 2)
26 Tháng Mười Một, 2020
Hiển thị tất cả
Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ---Quận-Thủ-Đức

Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ---Quận-Thủ-Đức

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức

Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ---Quận-Thủ-Đức
Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ—Quận-Thủ-Đức

Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Nguồn thông tin: Cập nhật theo Cổng thông tin Điện tử Quận Thủ Đức

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức

Cơ sở pháp lý cấp phép:

  • Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).
  • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).
  • Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).
  • Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức:

Bước 1 – Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định (xem các hồ sơ được yêu cầu) và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Bước 2 – Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3 – Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Bước 4 – Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

Bước 5 – Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Bước 6 – Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức

Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận. 

Để xem các bước thực hiện và các hồ sơ cần chuẩn bị, quý vị vui lòng xem phần 2 của bài viết Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức.

Trên đây là bài viết “Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức”. Nếu có phần nào chưa rõ quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0915068898 hoặc email info@kientao.vn. Hoặc có thể đến trực tiếp UBND Quận Thủ Đức để được hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng.

Nguồn thông tin: Cập nhật theo Cổng thông tin Điện tử Quận Thủ Đức

Tham khảo:

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách Cookie của chúng tôi.
Xem thêm